coalitieakkoord

De naam van dit akkoord is: "Samenwerken aan onze toekomst".
Dit coalitieakkoord is tot stand gekomen uit de partijen:

Lokaal Belang Eemsdelta

ChristenUnie

VVD

CDA