Fractievergaderingen

De fractievergaderingen worden in principe gehouden ongeveer 10 dagen voor de raadsvergadering op een maandagavond.
Wilt u een keer de fractievergadering bijwonen, stuurt u ons dan een email: fractie@eemsdelta.christenunie.nl