Raadsvergaderingen

De raadsvergadering worden in de regel gehouden op een woensdag in de raadszaal van de Gemeente Eemsmond aan de J. van den Kornputplein 10 9934 EA Delfzijl.
De agenda van de vergadering vindt u hier.