Welkom

Raadsvergadering 28 februari 2024 Afronding Haalbaarheidsonderzoek Huis van Cultuur en Bestuur

3.JPGzaterdag 02 maart 2024 10:20 ...na vanavond gaan we ook in gesprek met onze inwoners om uit te leggen wat de plannen zijn en te horen wat de verwachtingen van onze inwoners zijn. Dit is van groot belang en daarbij zullen ook wij van harte bijdragen... lees verder

Gasdossier: "Inwoners verdienen het eerlijke verhaal"

IMG_4704.JPGdonderdag 01 februari 2024 12:24 Planningen worden door NCG niet aangepast, maar juist te optimistisch voorgespiegeld. "Niet alleen aan de gemeente, maar ook aan onze inwoners. Zij krijgen keer op keer valse hoop op voortgang, op duidelijkheid over de veiligheid van hun woning. Wanneer krijgen onze inwoners nu eindelijk het eerlijke verhaal te horen?.... lees verder

Gratis reizen met bus en trein voor inwoners met een laag inkomen in Eemsdelta

Station Groningen.jpgdonderdag 01 februari 2024 12:05 De gemeente Eemsdelta biedt inwoners met een laag inkomen vanaf 1 maart tot en met 31 december 2024 gratis openbaar vervoer aan.... lees verder

Tenslotte tot aan het einde van 2023 voorzitter Ina Schenkel-Zandvoort

IMG_0038.JPGdinsdag 19 december 2023 17:43 Als gemeenteraadslid ga ik nu deze termijn afmaken tot in 2026 en dat is een beetje rustiger en scheelt een aantal vergaderingen.... lees verder

Raadsvergadering 13 december 2023 Beheersplan begraafplaatsen

d.JPGdonderdag 14 december 2023 12:28 Verder hebben we onze waardering uitgesproken voor alle vrijwilligers die in veel dorpen de begraafplaatsen onderhouden. Begraafplaatsen zijn plekken van herinnering, van verwerking en van rouw..... lees verder

Raadsvergadering 13 december 2023 Motie “oproep over aanhoudende situatie Ter Apel”

Stapelbedden vluchtelingenopvang op Mavrovouni Lesbos.jpgdonderdag 14 december 2023 12:28 Gert Drenth: "Elke asielzoeker, met welke reden hij/zij ook naar Nederland is gekomen, heeft een naam, heeft een vader en moeder, heeft een broer en/of zus. Hij/zij is een persoon net als wij....." lees verder

Raadsvergadering 13 december 2023 Leges 2024 inclusief motie mindervalide parkeerplaats

bordje.JPGdonderdag 14 december 2023 12:25 Ons voorstel is om voor het aanleggen van een mindervalide parkeerplaats EUR 250,00 te vragen en voor een bordje aan te passen naar EUR 50....." lees verder

Raadsvergadering 13 december 2023 Bestemmingsplan strand Delfzijl incl. beeldkwaliteitsplan

Delfzijl (2).JPGdonderdag 14 december 2023 12:18 Wat van belang is, is de sfeer en de beleving van een dergelijke voorziening. Een kleinere zaak die vol zit geeft meer sfeer, dan een grote zaak die leeg is. lees verder

Gert Drenth nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Eemsdelta

Gert Drenth 2021 foto site.jpgdinsdag 28 november 2023 12:36 Ina Schenkel-Zandvoort: “In de afgelopen jaren heb ik met veel plezier het voorzitterschap en de daarbij behorende werkzaamheden uitgevoerd, maar het is nu tijd om het voorzitterschap over te dragen aan Gert Drenth.“ lees verder

Najaarsvergadering 27 november 2023 CU Eemsdelta

IMG_5390.JPGdinsdag 28 november 2023 12:09 .......maken we kennis met burgemeester Ben Visser. Hij vertelt over zijn werkzaamheden in het verleden en het heden. Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen. lees verder

Bedankt voor uw stem!

Mirjam Bikker 2023 Foto: In beeld met Floorzaterdag 25 november 2023 10:28 Tegelijk heeft de ChristenUnie opnieuw het vertrouwen van heel veel stemmers gekregen en daar gaan we voluit werk van maken. lees verder

Geslaagde kledingactie van de ChristenUnie Eemsdelta

401065578_2676865052453982_7347961071838305675_n.jpgzaterdag 11 november 2023 18:15 Ondanks de stromende regen is er veel kleding gebracht. Hartverwarmende verhalen hebben we gehoord van verschillende gevers. Van alles is gebracht en dankbaar in ontvangst genomen..... lees verder

Raadsvergadering 8 november 2023 Begroting 2024

Belastingdienst.jpgvrijdag 10 november 2023 12:44 ..het goed scheiden van afval lijkt niet beloond te worden en dat is slecht uit te leggen aan onze inwoners. Daarom een amendement om de afvalstoffenheffing alleen te verhogen met de BBP index.... lees verder

Tweede Kamerverkiezing 22 november 2023 Stem Op Stieneke #9

web.jpgzaterdag 04 november 2023 10:47 De vervroegde Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 22 november 2023. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, of eerder als een kabinet valt.... . lees verder

Raadsvergadering 27 september 2023 Programma Groen Eemsdelta

ina raad novemb2022(1).jpgdinsdag 31 oktober 2023 13:16 De ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat dit programma mede tot stand is gekomen door input op te halen bij onze inwoners door middel van een vragenlijst en dat er ook aan is meegewerkt door de kindergebiedsregisseurs en JongGOUD Eemsdelta. lees verder

Raadsvergadering 18 oktober 2023 Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2024-2027

1.JPGdinsdag 24 oktober 2023 14:00 We hebben dit wel eens vaker aangekaart dat de politie in vorm van een buurtagent van wezenlijk belang is en makkelijk te vinden moet zijn...... lees verder

Raadsvergadering 18 oktober 2023 Rapport rekenkameronderzoek Dienstverlening

Revolutie van dienstbaarheid.jpgdinsdag 24 oktober 2023 12:29 Rekenkamer: "De gemeente Eemsdelta vindt goede dienstverlening aan haar inwoners belangrijk en zet stappen om deze verder te ontwikkelen." lees verder

Raadsvergadering 18 oktober 2023 Koersdocument Zuidoost en aankoop ING-gebouw

ddd.JPGdinsdag 24 oktober 2023 12:24 Het koersdocument Zuidoost geeft helder zicht op wat zich de komende tijd voor gaat doen in dit deel van de gemeente. lees verder

Erepenning Gemeente Eemsdelta voor Meindert Joostens (ChristenUnie) 13 september 2023

IMG_5239.JPGdonderdag 14 september 2023 17:30 Als blijk van waardering ontving Meindert Joostens de Erepenning van de Gemeente Eemsdelta. Een bijzondere penning die nu voor de tweede keer werd uitgereikt... lees verder

Benoeming en installatie wethouder David de Jong 6 september 2023

IMG_5149.JPGdonderdag 07 september 2023 10:04 Omdat de heer Meindert Joostens zijn ontslag als wethouder aangeboden heeft aan de gemeenteraad stelt de fractie van de ChristenUnie Eemsdelta de heer D. de Jong voor als opvolger..... lees verder

Raadsvergadering 12 juli 2023 Afscheid Meindert Joostens

IMG_4959a.JPGdonderdag 13 juli 2023 19:50 Agendapunt 7 luidde: 'We staan stil bij de laatste raadsvergadering van wethouder Meindert Joostens.' Wethouder Meindert Joostens, zijn vrouw Anita en verder familie schuiven nu aan, aan de tafels... lees verder

Raadsvergadering 12 juli 2023 Kadernota en Jaarrekening

IMG_5025a.JPGdonderdag 13 juli 2023 18:05 Zoals altijd in de afgelopen jaren beginnen we als ChristenUnie ook deze algemene beschouwingen met het onderwerp “gaswinning” en de gevolgen daarvan voor onze inwoners. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen en dat de gaswinning een enorme wissel trekt op onze inwoners.... lees verder

Raadsvergadering 28 juni 2023 Zeehondjes op het strand Delfzijl

IMG_7609a.JPGdinsdag 04 juli 2023 11:52 Fractievoorzitter CU Ina Schenkel-Zandvoort vraagt om snelle actie voor Zeehondjes Delfzijl. lees verder

David de Jong beoogd opvolger van wethouder Meindert Joostens

Knipsel.JPGwoensdag 28 juni 2023 11:55 In september gaat wethouder Meindert Joostens van de gemeente Eemsdelta met pensioen. Fractie en bestuur van de ChristenUnie Eemsdelta hebben gezocht naar een ervaren opvolger die relatief gemakkelijk kan instromen. Die is gevonden in David de Jong (62). lees verder

Werkbezoek 2-6-2023 Chemiepark en EEW afvalrecyling Delfzijl

IMG_9189.JPGzaterdag 03 juni 2023 22:00 Werkbezoek Raad Eemsdelta, college B&W en beleidsmedewerkers Gemeente Eemsdelta aan het Chemie Park Delfzijl en EEW Delfzijl afvalrecyling Energy from Waste in Delfzijl. lees verder