Welkom

Raadsvergadering 13 juli 2022 Harmonisatie Grondstoffenbeleid (Diftar)

g.jpgmaandag 18 juli 2022 17:29 Het grote voordeel van diftar is dat er veel minder afval wordt aangeleverd en mensen veel beter gaan scheiden van tevoren, ook omdat er wordt afgerekend per kilo ingeleverd restafval... lees verder

Raadsvergadering 13 juli 2022 Kadernota 2023

IMG_3227.JPGdonderdag 14 juli 2022 16:20 Ina Schenkel-Zandvoort: 'Wij willen een gemeente zijn waar de overheid dichtbij en benaderbaar is. We hebben het er vaak over, maar in de praktijk worden onze inwoners vaak te laat meegenomen in de plannen.' lees verder

Raadsvergadering 13 juli 2022 Jaarrekening 2021 en eerste rapportage 2022

Gert Drenth.jpgdonderdag 14 juli 2022 15:36 We hebben met elkaar kunnen lezen dat u en de ambtelijke organisatie zeker niet stil heeft gezeten het afgelopen jaar. Een woord van dank voor het college en de organisatie is dan ook op zijn plek... lees verder

Provinciale Staten willen bus tussen Middelstum en Spijk behouden.

SRGB8814.JPGdonderdag 14 juli 2022 15:17 Statenlid Fredric Geijtenbeek (CU): „Dit is een buslijn die maar een paar keer per dag rijdt en waar maar weinig mensen gebruik van maken. Maar voor de leefbaarheid van deze dorpen is het heel belangrijk dat er een ov-verbinding blijft bestaan... lees verder

Raadsvergadering 29 juni 2022 Vaststellen Strandvisie Delfzijl

IMG_4757.JPGvrijdag 01 juli 2022 16:18 Als ChristenUnie willen we benadrukken dat we het heel belangrijk vinden dat initiatiefnemers en inwoners gehoord en meegenomen worden in de plannen... lees verder

Raadsvergadering 29 juni 2022 Harmonisatie positief Jeugdbeleid

Jongeren buiten.jpgvrijdag 01 juli 2022 13:27 Waar school, vereniging of sport soms voor een veilige afleiding zorgt, hebben de verschillende lockdowns een aantal kinderen extra hard geraakt. Dit onderstreept wat ons betreft het belang van positief jeugdbeleid... lees verder

ChristenUnie stelt vragen over (alweer) stremming van de Eelwerderbrug

IMG_3616.JPGdinsdag 28 juni 2022 17:54 Ina Schenkel-Zandvoort: 'De Farmsumerweg en de Woldweg, twee altijd al drukke wegen worden nu zeer zwaar belast, zowel letterlijk als figuurlijk en diverse keren per dag staan er lange files en zit alles vast. Wij krijgen klachten van aanwonenden over deze onhoudbare situatie.' lees verder

Update! ChristenUnie stelt vragen over de oplopende kosten levensonderhoud

Portemonneewoensdag 15 juni 2022 10:00 ...Met name mensen met een laag inkomen en AOW-ers zonder pensioen komen in de problemen. Eenmalig € 800,00 -wat slechts een deel van deze mensen ter compensatie heeft ontvangen- zal de rode cijfers niet lang tegenhouden... lees verder

Raadsvergadering 1 juni 2022 Jaarstukken Omgevingsdienst Groningen en Publieke Gezondheid & Zorg

Gert Drenth.jpgdonderdag 02 juni 2022 18:08 Raadslid Gert Drenth (CU) maakte enkele opmerkingen over deze agendapunten die u hieronder verder uitgewerkt ziet. lees verder

Raadsvergadering 26 april 2022 Kredietaanvraag opvang vluchtelingen Oekraïne

IMG_3343b.JPGwoensdag 27 april 2022 10:40 ...Het is hartverwarmend om te zien hoe de inwoners van Eemsdelta, huis- en tandartsen, scholen, verenigingen en sportclubs in groten getale onderdak, ondersteuning of andere praktische hulp aanbieden aan hen die dat op dit moment hard nodig hebben... lees verder