......met fractievoorzitter Ina Schenkel-Zandvoort, januari 2021

IMG_0006 groepsfoto.JPGdinsdag 05 januari 2021 20:03

Op 4 januari 2021 is de nieuwe raad van de gemeente Eemsdelta geïnstalleerd negenentwintig raadsleden hebben de eed of belofte afgelegd en in dezelfde vergadering zijn ook de vijf wethouders voorgesteld en geïnstalleerd....

In de komende raadsvergaderingen zullen de daardoor vrijgevallen plekken in de gemeenteraad weer ingevuld worden door vijf raadsleden en dan zijn raad en college compleet. De ChristenUnie zit in het college en heeft een wethouder en een fractie van drie raadsleden, hun namen en gezichten vindt u hier.

In vrij korte tijd is er een coalitie gevormd en in de vergadering van 4 januari is het coalitieakkoord gepresenteerd met de titel: “Samen werken aan onze toekomst”
Een coalitieakkoord geschreven in een wel heel bijzondere tijd. Sinds maart 2020 is ons land in de ban en de beperkingen van het Coronavirus. De verkiezingen hebben plaatsgevonden met de nodige aanpassingen, maar de opkomst was ondanks alles goed te noemen. Vier partijen zijn overeengekomen om samen het bestuur van de gemeente Eemsdelta te gaan vormen. Het coalitieakkoord is tot stand gekomen in goed overleg en in een ontspannen en doelgerichte sfeer. We staan voor grote uitdagingen en door samen te werken met alle partijen willen we deze uitdaging aangaan. Geen dichtgetimmerd akkoord dus, maar op hoofdlijnen met nu en dan toch een specifiek omschreven doel.

De basis van dit akkoord is de in 2019 met veel draagvlak in de drie oude gemeentes vastgestelde toekomstvisie “Eemsdelta is dichtbij”
De zes daarin genoemde maatschappelijke thema’s zijn terug te vinden in dit coalitieakkoord te weten:

  • Aardbevingen de baas
  • Meer mensen aan de slag
  • Voorbereid op minder mensen en het binden van jongeren
  • Toekomstbestendige zorg en ondersteuning
  • Verduurzamen van de energiebehoefte
  • Recreatie en Toerisme

De nieuwe gemeente is groot en uitgestrekt en telt veel kernen en dorpen en daarnaast een stedelijk gebied. Het is een behoorlijke uitdaging om de lijnen kort te houden en de overheid dichtbij en benaderbaar en toch is dat het streven. Door wijk- en dorpswethouders, gebiedscoördinatoren en dorpsondersteuners hopen we dit te bereiken en door het openhouden van de fysieke balies. Zeker in de beginfase zal er ongetwijfeld van alles mis gaan, we hebben dit in andere gemeenten zien gebeuren, het vraagt nogal wat van alle betrokkenen om alles soepel in elkaar te schuiven, maar de wil is er om samen te werken aan de toekomst van de gemeente Eemsdelta waarin iedereen meetelt en meedoet en er aandacht is voor wat echt telt.

De ChristenUnie wil aan dit proces op de van haar bekende stabiele, verbindende en positieve manier meewerken en we willen u als onze betrokken achterban vragen om ons daarbij te ondersteunen door te blijven bidden om Gods Zegen op ons werk.

Met een hartelijke groet.

Ina Schenkel-Zandvoort
Fractievoorzitter ChristenUnie Eemsdelta

De raadsvergadering is hier terug te zien.

« Terug