Persbericht Gemeente Eemsdelta wil oplossing voor financiering verdubbeling N33

n33.jpgdinsdag 19 januari 2021 20:43

De gemeente Eemsdelta wil samen met de gemeenten Het Hogeland en Midden-Groningen en de bedrijven Groningen Seaports en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta zo spoedig mogelijk in gesprek met gedeputeerde Fleur Gräper van de Provincie Groningen over een oplossing over de ontstane situatie rondom de verdubbeling van de N33.

Aanleiding is het besluit van Gedeputeerde Staten om een groot deel van de financiële middelen voor de verdubbeling van de N33 in te zetten voor het financiële tekort bij de aanleg van de zuidelijke ringweg in de stad Groningen.

Gemeenten en bedrijven zijn teleurgesteld over het besluit, maar vertrouwen erop dat Provinciale en Gedeputeerde Staten van Groningen zich blijven inzetten voor de verdubbeling. Wethouder Hans Ronde: 'De N33 is van levensbelang voor de bereikbaarheid van de regio en daarmee de economische ontwikkeling van de industrie, havens, bedrijven en de werkgelegenheid. Wij gaan er vanuit dat de Provincie al onderzoekt hoe zij tijdig kan zorgen voor aanvullende financiële middelen. We denken graag mee om tot een gezamenlijke oplossing te komen. De voorbereidingen voor de verdubbeling zijn al in een vergevorderd stadium. In april 2021 zou de minister het definitieve besluit over de verdubbeling van de N33 nemen.' 

Gemeenten en partijen gaan ervan uit dat er een oplossing komt die past bij gemaakte afspraken én bij een gezamenlijke ambitie om midden- en noordoost-Groningen verder te ontwikkelen.

De verwachting is dat de raad van Gemeente Eemsdelta de komende raadsvergadering hierover ook een motie zal indienen.

Foto van Hans Ronde van de VVD.

Foto van N33 is van Rijkswaterstaat

« Terug