Ina Schenkel-Zandvoort (CU): 'even bijpraten'

Nieuwjaar 2022.JPGvrijdag 17 december 2021 20:09

Als ik dit schrijf zitten we letterlijk en figuurlijk in de donkere dagen van december.
Buiten is het nat en grauw en voor veel van onze inwoners voelt het van binnen ook zo na bijna twee jaren vol beperkingen vanwege de Coronapandemie.

We zijn in het afgelopen jaar van “alles op slot” naar “er kan weer veel meer” naar “toch maar weer beperkingen” gegaan.
Ook bij de gemeenteraad is dit zo gegaan. Van vergaderen op anderhalve meter afstand naar alles digitaal naar, heel even maar, op de ouderwetse manier waarbij we ons allemaal wat ongemakkelijk hebben gevoeld omdat we het niet meer gewend zijn om zo dicht bij elkaar te zitten, naar weer anderhalve meter en digitaal of hybride vergaderen. Het maakte de zaken er niet gemakkelijker op. Naast elkaar beter leren kennen zijn we ook samen op zoek gegaan naar hoe we  gemeenteraad willen zijn.
Op 29 en 30 oktober zijn we met de bijna volledige raad, de griffie en het college een weekend weg geweest om op een andere locatie samen trainingen te volgen, te praten over het raadswerk en ook om elkaar beter te leren kennen door middel van wat luchtiger programma onderdelen. De griffie heeft er een heel mooi afwisselend programma van gemaakt en het heeft zijn doel niet gemist. We hebben elkaar beter leren kennen.

Ondanks de beperkingen is er in het afgelopen jaar heel veel werk verzet door raad, college, griffie en natuurlijk het ambtenarenapparaat. De vertrouwenscommissie bestaande uit de fractievoorzitters en enkele adviseurs is druk geweest met de zoektocht naar een kroonbenoemde burgemeester en in de persoon van Ben Visser denken wij de “buitengewone” burgemeester voor de gemeente Eemsdelta gevonden te hebben.

Eén van de raadsleden heeft op een rijtje gezet wat er allemaal op de agenda van de raad heeft gestaan in 2021 of het precies klopt weet ik niet, maar er zal niet veel aan schelen. Hij is tot de volgende lijst gekomen:
Raad 19 vergaderingen; raadscommissie 8; auditcommissie 9; raadsactiviteiten 32; presidium 11; rekenkamercommissie 5; aardbevingen de baas 6; leidraad 7; fractievergaderingen 10; vertrouwenscommissie 14 waarbij vier hele dagen en dan zijn er nog wat werkbezoeken afgelegd. Niet iedereen hoefde naar elke bijeenkomst, maar overal is wel een raadslid van de ChristenUnie aanwezig geweest en meestal twee of drie. Naast het harmoniseren van heel veel beleid, verordeningen en reglementen van drie naar één, allemaal zaken die het gevolg zijn van de herindeling, zijn de lopende zaken ook gewoon doorgegaan. Er zijn vele voorstellen aangenomen, moties en amendementen ingediend, een begrotingen van 2021 en een begroting van 2022 aangenomen en een kadernota 2022, algemene beschouwingen geschreven en een reactie op de begrotingen kortom het is een heel, heel druk jaar geweest voor de fractie. Toch hebben we ook nog tijd gevonden om schriftelijke vragen te stellen, moties in te dienen en mails van inwoners te beantwoorden.  

Nu naderen we het einde van dit eerste jaar gemeente Eemsdelta, in andere gemeentes zullen in maart weer verkiezingen zijn en ik kan met heel mijn hart en zeer beslist namens de hele fractie, dat weet ik zeker, zeggen dat we meer dan blij en opgelucht zijn dat wij deze keer niet mee hoeven doen en rustig mogen doorgaan met het bouwen aan de fractie en aan de gemeente Eemsdelta. Straks eerst een paar weken rust om nieuwe krachten op te doen en om het geboortefeest van onze Heer en Heiland te vieren en daarna het begin van een nieuw jaar.

Wij weten niet wat de toekomst ons gaat brengen, maar als mensen die geloven in een machtige God die niet veranderd weten we dat we in Zijn hand geborgen zijn, nu en tot in eeuwigheid en die zekerheid mag ons de kracht en rust geven om door te gaan en licht te verspreiden in Zijn naam, ook in de politieke arena van de gemeente Eemsdelta en daarbij blijven we rekenen op uw gebed en ondersteuning.
Wij wensen u gezegende kerstdagen toe en veel Heil en Zegen voor het nieuwe jaar.

Ina Schenkel-Zandvoort
fractievoorzitter ChristenUnie Eemsdelta        

« Terug