Raadsvergadering 15 februari 2023 Cultuurcluster Delfzijl

IMG_4106banner.JPGdonderdag 16 februari 2023 12:44

....lopen de kosten op met EUR 9,1 miljoen. Daarbij komt ook het terechte punt dat het nog maar zeer de vraag is of er een aannemer is te vinden die voor dit bedrag wil bouwen...

Ruim een jaar geleden hebben we met enthousiasme ingestemd met het voorlopig ontwerp van een nieuwe Molenberg. Een prachtig ontwerp wat zou resulteren in een toekomstbestendig theater inclusief een nieuwe bibliotheek met veel mogelijkheden. Destijds is door ons en door velen in deze raadszaal de zorg uitgesproken of het financieel haalbaar zou zijn. Corona en de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne hebben een prijsopdrijvend effect gehad voor bouwstoffen. En dat brengt ons op een nieuw punt in het hoofdstuk van de nieuwbouw van de Molenberg. Zoals het zich nu laat aanzien lopen de kosten op met EUR 9,1 miljoen. Daarbij komt ook het terechte punt dat het nog maar zeer de vraag is of er een aannemer is te vinden die voor dit bedrag wil bouwen. Het is niet ondenkbaar dat we bij een aanbesteding geconfronteerd zouden worden met een nog hoger bedrag. 

Deze kostenstijging zou leiden tot een forse structurele uitzetting van de begroting. Wetende dat we nog een deel van onze bezuinigingsopgave te realiseren hebben en daarnaast in grote onzekerheid verkeren over hoogte van de middelen die we van het rijk ontvangen na 2026, kunnen we het college volgen in de lijn die zij voorstellen zoals verwoord in het raadsvoorstel. Wij kunnen dan ook instemmen met het voorstel zoals voorligt.

De fractie van de ChristenUnie is voor het behoud van een theaterfunctie in Eemsdelta en zijn blij met het standpunt van het college te zoeken naar de mogelijkheden om een theater te behouden voor Eemsdelta. Het personeel van de Molenberg, verschillende culturele verenigingen en ook ondernemers hebben er alles aan gedaan om het belang van de Molenberg onder onze aandacht te brengen. Dat belang zien en zagen wij al, maar is daarmee nog eens onderstreept.

Dat brengt ons nog wel tot een laatste punt; de Molenberg zoals die er nu bij staat. Het piept en het kraakt aan alle kanten. Zowel het gebouw zelf als ook het inventaris op onderdelen heeft het nodige onderhoud nodig en dan druk ik mij voorzichtig uit. Wij roepen het college op om ook op korte termijn met een plan te komen waarin staat welke maatregelen genomen moeten worden om de Molenberg exploitabel te houden de komende jaren.

Deze bijdrage is van raadslid Gert Drenth en is hier ook terug te zien. (00:44:12 - 00:46:34)

« Terug