Raadsvergadering 30 juni 2021 Lokaal programma Eemsdelta en nadere kaderstelling

DJI_0253.JPGdonderdag 01 juli 2021 09:41

Het NPG gaat over heel veel geld en als ChristenUnie voelen we de druk om het zo goed mogelijk te besteden zodat het de maximale positieve uitwerking heeft op onze inwoners en hun leefomgeving en de kwaliteit van leven....

De versterking van de brede welvaart van alle Groningers, een forse inhaalslag op het gebied van economie, werken en leren, leefbaarheid en natuur en klimaat dat is het doel van het Nationaal Programma Groningen(NPG). Een provinciaal programma en een lokaal programma per gemeente. 100 miljoen voor Toukomst waarin de Groningers volop konden participeren en waarvan diverse projecten in onze gemeente geland zijn. Voor de gemeente Eemsdelta komt er uit het NPG 87,4 miljoen euro plus later nog 41 miljoen. Duizelingwekkende bedragen met heel veel nullen.
Eemsdelta heeft vier doelen aangegeven in haar lokaal programma, te weten sterke centrumkernen, zelf- en samenredzame bewoners, leefbare dorpen en wijken en aantrekkelijk landschap en dorpen en wijken op orde. In het uitgebreide lokaal programma Eemsdelta staan bij elk onderdeel de gestelde doelen nauwkeurig omschreven, deze doelen moeten in 2030 gehaald zijn. Door de in 2020 uitgevoerde nulmeting weten we waar we nu staan.

Ons wordt gevraagd het lokaal programma Eemsdelta vast te stellen, in te stemmen met kredietverlening voor vijf andere ingediende en goedgekeurde projecten en met de kaderstelling op hoofdlijnen voor de besteding van het resterende geld te weten 26,9 miljoen tot 2023 akkoord te gaan. Het Nationaal Programma Groningen gaat over heel veel geld en als ChristenUnie voelen we de druk om het zo goed mogelijk te besteden zodat het de maximale positieve uitwerking heeft op onze inwoners en hun leefomgeving en de kwaliteit van leven.

Veel geld ter beschikking kan leiden tot gemakkelijk uitgeven en daar moeten we waakzaam op blijven. In het lokaal programma Eemsdelta staan zestig projecten beschreven, allemaal heel mooi en nodig en belangrijk op hun manier. Het is voor de ChristenUnie heel belangrijk dat er zorgvuldig gekeken wordt naar wat werkt en wat bijdraagt aan de gestelde doelen voor 2030 en ook moet gekeken worden naar de risico’s op de lange termijn.
Kan het project afgerond worden of zichzelf in stand houden of moet er blijvend geld bijgelegd worden zijn daarbij vragen die gesteld moeten worden. Goed dat er een reservering van 10% wordt gedaan voor het opvangen van risico’s.

Wij stemmen in met punt 1 en 2 van dit voorstel en kunnen ons vinden in het kader voor focus en toedelen op hoofdlijnen van het resterende budget punt 3 van het voorstel. Voor de nadere uitwerking van die toedeling zien wij de voorstellen tegemoet en wij zien uit naar de realisatie van de goedgekeurde projecten.

Deze bijdrage is van Ina Schenkel-Zandvoort en is hier ook terug te zien en te beluisteren.

« Terug