Raadsvergadering 1 juli 2021 Jaarrekeningen 2020 Appingedam, Delfzijl en Loppersum

Topbanner geld 944x390vrijdag 02 juli 2021 13:41

...het afboeken van de WOZ-waarde van een aantal NAM-locaties. Hoewel de NAM het juridisch gelijk aan haar zijde heeft, had het de NAM gesierd dat -na alles wat het de Groningers heeft aangedaan- dat zij deze zaak hadden laten lopen.

Voorzitter, een indrukwekkend aantal documenten bij dit agendapunt. Als we daarbij ook nog mogen opmerken dat wij in het eerste halfjaar ook al een begroting hebben vastgesteld en wij straks nog de kadernota gaan behandelen, dan moeten we concluderen dat in de eerste helft van 2021 de organisatie al een volledig P&C-cyclus heeft gedraaid. In een nieuwe organisatie met nieuwe collega’s en nieuwe verantwoordelijkheden voor een ieder en de daarbij beperkingen van thuis en online werken is dit een mooie prestatie te noemen. De fractie van de ChristenUnie vraagt het college, bij monde van de portefeuillehouder, een woord van dank over te brengen aan het ambtelijk apparaat die dit, binnen de daarvoor gestelde termijnen, tot stand hebben gebracht.

Voorzitter, per saldo eindigen de jaarrekening met een nadelig saldo welke grotendeels veroorzaakt worden door het moeten treffen van een voorziening voor het afboeken van de WOZ-waarde van een aantal NAM-locaties. Hoewel de NAM het juridisch gelijk aan haar zijde heeft blijkbaar, had het wat de fractie van de ChristenUnie betreft de NAM gesierd dat, na alles wat het de Groningers heeft aangedaan, dat zij deze zaak hadden laten lopen. Maar goed daar doen wij als raad en u als college niets aan, maar zuur voelt het wel.

Tot slot, is het rechtmatig handelen nog een punt van aandacht. De accountant heeft niet in alle gevallen een verklaring over de rechtmatigheid af kunnen geven, om al of niet begrijpelijke redenen. Dat laten wij in het midden. De fractie van de ChristenUnie hecht er waarde aan om naar de toekomst toe te wijzen op het feit dat een rechtmatigheidsverklaring eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn. De portefeuillehouder heeft hier inmiddels toezeggingen over gedaan en wij gaan er dan ook vanuit dat zonder tegenbericht er bij de jaarrekening 2021 volgend jaar gewoon een rechtmatigheidsverklaring ligt.

Deze bijdrage is van Gert Drenth en is hier terug te zien en te beluisteren.

« Terug