Raadsvergadering 27 oktober 2021 Plan van Aanpak Versterken 2021-2022

banner stedum.JPGdonderdag 28 oktober 2021 12:32

...want het mag niet zo worden dat daardoor nog meer vertragingen ontstaan en de al jarenlange wachttijd voor een deel van onze inwoners nog langer wordt.....

Voor ligt het Plan van Aanpak Versterken 2021-2022 van de gemeente Eemsdelta.

Drie plannen van de oude gemeenten nu samengevoegd tot één. Waarbij we dan eerst willen opmerken dat 2021 al bijna voorbij is en dit plan dus niet voor anderhalf, maar voor één jaar gaat gelden en kennelijk moet er ook nog gewacht worden op een toets van het plan door het SodM voordat de NCG het plan in uitvoering kan nemen.
Als gemeente mogen we middels dit Plan van Aanpak een volgorde aangeven waarin de versterking plaats zal vinden, maar voor het tempo zijn we afhankelijk van het NCG en daar is onvoldoende capaciteit om te versnellen. 

Heel belangrijk voor de ChristenUnie is dat de prioriteiten van de vorige plannen dezelfde blijven, te weten:

  • gedane toezeggingen worden nagekomen,

  • er wordt risico gestuurd gewerkt,

  • er wordt gebiedsgericht gewerkt

  • en we gebruiken ons gezond verstand.

Als het om de wisselwoningen gaat ligt er een zware verantwoordelijkheid bij de gemeente. Geen wisselwoning, geen versterking uiteindelijk en het vinden van geschikte locaties voor de wisselwoningen is in de praktijk heel erg moeilijk. Nu zijn ook niet alle plekken handig gekozen en als omwonenden met goede argumenten komen moet daar naar geluisterd worden uiteraard. Toch zal er met heel veel tempo gezocht moeten worden naar goede locaties, want het mag niet zo worden dat daardoor nog meer vertragingen ontstaan en de al jarenlange wachttijd voor een deel van onze inwoners nog langer wordt.

Nog steeds is niet iedereen op de hoogte van wat er met hun huis gaat gebeuren en als gevolg daarvan neemt de onzekerheid toe en de gezondheid van mensen heeft er onder te lijden. Gaan we onderhoud plegen, gaan we de boel verven en opknappen of wachten we nog langer af. We kennen allemaal de verhalen wel uit onze omgeving.
Gelukkig is daarvoor in dit Plan van Aanpak aandacht en begrip en dat is heel belangrijk.

Het Plan van Aanpak is duidelijk, de opgave is gigantisch, de capaciteit bij het NCG is onvoldoende om ook maar enige versnelling te kunnen beloven en de voortdurend wisselende berichtgeving over de versterking vanuit Den Haag blijft zorgen voor steeds meer onzekerheid en stress bij onze inwoners. Meer dan belangrijk is daarom een goede communicatie richting de mensen die in het versterkingsprogramma zitten en heldere uitleg over tijdspad en planning. Het communicatieplan ziet er op papier goed uit en ook uit de praktijk horen we dat de persoonlijke begeleiding goed is als je huis aan de beurt is.

De ChristenUnie is akkoord met de drie punten van het voorstel en hoopt dat er flink doorgewerkt kan worden de komende jaren zodat al onze inwoners, zo snel als maar mogelijk is, een veilig huis hebben om in te wonen.

Deze bijdrage is van onze fractievoorzitter Ina Schenkel-Zandvoort en is hier terug te zien en te beluisteren.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
211027 6a. Plan van aanpak versterking Eemsdelta 2021-2022.pdf15,0 MBapplication/pdfdownload

« Terug