Spoeddebat over verhoging gaswinning en over subsidieregeling 10.000,00 euro

IMG_9704a.JPGvrijdag 14 januari 2022 10:58

Ina Schenkel (CU): 'Nog nooit ben ik persoonlijk met betrekking tot het aardbevingsdossier zo boos geweest als afgelopen maandag toen ik de rijen mensen zag staan in de kou....'

Spoeddebat naar aanleiding van de verhoging van de gaswinning en de te lage subsidiepot voor inwoners van het bevingsgebied die buiten de versterkingsopgave vallen.

Wat een uitsmijter van minister Blok vorige week donderdag. Op zo’n beetje de laatste dag van zijn ministerschap komt hij met de mededeling dat er meer, veel meer Gronings gas gewonnen zal worden in  het lopende gasjaar 2021/2022 dan vooraf is afgesproken. De afspraak is 3,9 miljard kuub, maar het wordt 7,6 miljard kuub. Redenen zijn dat de oplevering van de stikstoffabriek in Zuidbroek is vertraagd, er moet extra geleverd worden aan Duitsland en de gasopslagen in Grijpskerk en Norg moeten gevuld worden. Redenen waarbij de ChristenUnie haar vragen heeft overigens. 

Gisteren komt daar nog het bericht bij dat zes van de negen Nederlandse grootverbruikers niet op tijd van het Groninger gas af zullen gaan en wat daarvan de gevolgen zullen zijn is nog niet bekend. Kortom in plaats van het afbouwen van het Groningenveld wordt er dit jaar bijna twee keer zoveel gas uit gehaald en de vrees is dat het definitief sluiten nog wel even gaat duren ondanks gedane beloftes. Wij gaan hiermee niet zomaar akkoord. 

Afgelopen maandag is de heer Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op uitnodiging van deze raad langs geweest om vragen te beantwoorden en uitleg over zaken te geven. Niet naar aanleiding van het laatste nieuws, maar naar aanleiding van de beving met een kracht van 3.2 op 16 november jl. in Garrelsweer. Waarom worden de bevingen niet minder vragen wij ons af, er wordt toch minder gas gewonnen, en het blijkt dat ook het SodM zich hierover verbaast en er geen verklaring voor heeft. Nieuwe onderzoeken moeten uitsluitsel geven. Bij de versterkingsopgave wordt ondertussen wel rekening gehouden met minder bevingen en worden risico’s naar beneden bijgesteld, waardoor steeds meer mensen die in het versterkingsprogramma zitten te horen krijgen dat hun huis veilig is vanwege de afname van de bevingen en er geen versterking meer nodig is....
Behalve steeds meer ongelijkheid ontstaat er hierdoor ook steeds meer onrust. In dezelfde straat is het ene huis wel veilig en het andere huis niet, krijgt de één een nieuw of zwaar versterkt huis en de ander mag een subsidie aanvragen van 17.000 of 30.000 euro voor woningverbetering en dan is het klaar. Je huis is veilig, punt uit.

En als je wel in het aardbevingsgebied woont en niet onder de versterking valt mag je een subsidie aanvragen van 10.000 euro vanwege het lange wachten en het daardoor uitgestelde onderhoud aan je huis. Ja, die subsidie van 10.000 euro, daar hebben 53.000 Groningers recht op, maar er is maar geld voor ongeveer de helft van hen want volgens Den Haag zullen lang niet alle rechthebbenden deze subsidie gaan aanvragen. Als je ervan uit gaat dat de helft van de mensen die recht hebben op een subsidie van 10.000 euro die niet zullen aanvragen in wat voor wereld leef je dan vragen wij ons af.
Dat je als bestuurders uiteindelijk, na lang onderhandelen, akkoord gaat met 300 miljoen euro (Blok E) omdat er kennelijk niet meer inzit kunnen wij begrijpen, maar de manier waarop de verdeling is gegaan is onbegrijpelijk, zeker na de eerste ronde was toch wel duidelijk dat er een hele grote groep mensen deze subsidie willen aanvragen. Waarom is er gekozen voor deze vorm van aanvragen, allemaal tegelijk en wie het eerst komt het eerst maalt.  

Nog nooit ben ik persoonlijk met betrekking tot het aardbevingsdossier zo boos geweest als afgelopen maandag toen ik de rijen mensen zag staan in de kou.

Lange rijen met veel ouderen, sommigen met een stoel, krukken of een rollator. Mensen die zichzelf misschien niet genoeg digivaardig vinden om het vanuit huis achter de computer aan te vragen of mensen die de slechte ervaring van de vorige ronde niet weer willen meemaken en het nu fysiek gaan proberen. Wat een beschamende en respectloze vertoning. En dan de mensen achter hun computer, sommigen al vanaf ver voor negen uur ’s morgens en als je dan bijna of helemaal aan de beurt bent wordt je eruit gegooid en sta je weer achteraan in de wachtrij tot twaalf uur ‘s nachts en dan is de pot leeg.

Wat de gemeentes nu hebben gedaan namelijk iedereen oproepen om toch de aanvraag* te doen zonder de garantie dat het zin heeft schept wat de ChristenUnie betreft een zware verwachting en dus een zware verplichting om het geld alsnog binnen te halen zodat alle rechthebbenden het zullen krijgen. Ik wil bij dezen mijn mederaadsleden van de gemeente Eemsdelta oproepen om aan de staatssecretaris voor Mijnbouw de heer Vijlbrief de boodschap te sturen dat hij volgende week niet met lege handen bij ons op bezoek hoeft te komen, maar met de toezegging dat er genoeg geld komt om alle mensen die er recht op hebben de beloofde 10.000 euro te geven! Dat lijkt ons een goede start van de werkzaamheden voor deze nieuwe staatssecretaris voor Mijnbouw en het begin van het herstellen van vertrouwen. Er is nog een lange weg te gaan, maar een goed begin is het halve werk zeggen ze.
Tot zover in eerste termijn.

In tweede termijn:
We ondersteunen beide moties -zie hieronder bij de documenten- en dienen mee in, het is belangrijk om eensgezind op te treden. We onderschrijven de brief van de Groninger Overheden en het statement van de regionale bestuurders. 

We waarderen het dat de commissaris van de Koning René Paas (CDA) excuses heeft aangeboden namens het provinciebestuur.
(in dit debat bood ook waarnemend burgemeester Gerard Beukema en wethouder Annalies Usmany-Dallinga excuses aan voor de gang van zaken.)

Bijdrage van de ChristenUnie op 13 januari 2022 door fractievoorzitter Ina Schenkel-Zandvoort.
Het hele debat is hier terug te zien en te horen.

*Update: 'Het kabinet trekt 250 miljoen euro extra uit voor de subsidieregeling voor het aardbevingsgebied in Groningen. Daarmee is er nu alsnog voldoende budget voor alle huishoudens die in aanmerking komen voor de subsidie van maximaal 10.000 euro.' Voor meer informatie klik hier.

**acties Groninger Bodem Beweging (GBB):
het is tijd voor respect voor Groningen!

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
220113-2 Motie 'Eemsdelta zegt nee' def.pdf143,8 kBapplication/pdfdownload
220113-2 Motie Extra budget subsidieregeling woningverbetering def.pdf129,7 kBapplication/pdfdownload

« Terug