Realisering kruispunt Hogelandsterweg-Proosdij in Farmsum op dood spoor?

Knipselgoogelearth.JPG31-01-2022 18:39 31-01-2022 18:39

Harold Kol (CU): 'Op 19-12-2019 groen licht voor aanpassing van dit kruispunt. Na onderzoek in 2020 besloten om veilige rotonde te creëren. Omdat er tot nu toe niets is gebeurd trekken we aan de bel....'

Onderwerp: Schriftelijke vragen over de aanpak kruispunt Hogelandsterweg-Proosdij te Farmsum.

Tijdens de raadsvergadering op 19 december 2019 was er groen licht gegeven door de raad aan de wethouder Rijzebol om een investeringskrediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de vervanging van de verkeerslichten op het kruispunt Hogelandsterweg - Proosdij in Farmsum. Het kredietbedrag was € 77.500,-. In deze raadsvergadering heb ik technische vragen gesteld en deze werden later beantwoord.

Na het presidium van 3 september 2020 van de voormalige gemeente Delfzijl is het een en ander onderzocht en werd het onderwerp wederom onder de loep genomen door de betreffende wethouder en ambtenaren die op dat moment ermee belast waren. Door dit onderzoek bleek dat het krediet van € 77.500,- niet toereikend was en er moest meer geld bij. Gevolg was dat er een nieuw raadsvoorstel kwam die werd behandeld op de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Delfzijl op 19 december 2020. Het college kwam met het agendapunt om een extra krediet te verstrekken ter grootte van € 342.500,-. Dit bedrag werd toegevoegd aan het beschikbare krediet van € 77.500,- om zo een veilige rotonde te realiseren op de kruising Hogelandsterweg en de Proosdij in Farmsum. Tijdens de behandeling heb ik de hoop uitgesproken dat; "…de rotonde zeer snel gerealiseerd kan worden en tot weinig problemen gaat leiden”. Tussendoor heb ik (Harold Kol (CU) nog eens eerder schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot dit onderwerp.

Aangezien er tot nu toe nog niets is gebeurd trekken wij als ChristenUnie Eemsdelta aan de bel en stellen daarom schriftelijke vragen over dit onderwerp.

  1. Kan het college aangeven wanneer het kruispunt wordt aangepakt?
  2. Wanneer is het kruispunt tot veilige rotonde omgezet? Graag zien wij als ChristenUnie Eemsdelta een tijdslijn.
  3. Tevens is de vraag, zijn de kredieten die we als raad hebben toegezegd toereikend om de rotonde te realiseren? Of wordt er wederom voor een vervolg krediet gevraagd?
  4. Bestaat de klankbordgroep nog die de voormalige gemeente Delfzijl met omwonenden hebben gevormd?

Deze bijdrage is van raadslid Harold Kol. Het betreffende document vindt u hier in de documenten.
Zie ook update op 22 maart 2022! op deze site.

Foto banner is van  Google Earth.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20220125 CU Harold Kol Kruising Hoogelandsterweg en Proosdij te Farmsum.pdf31,9 kBapplication/pdfdownload

« Terug