Raadsvergadering 26-1-2022 Regiovisie Jeugd

Jongeren buiten.jpg28-01-2022 13:18 28-01-2022 13:18

...van belang is: dat de kwaliteit van zorg voor de jeugdigen goed is, de zorg voor de aanbieders uitvoerbaar is en dat de jeugdzorg voor de gemeente betaalbaar is.

Voorzitter, vanavond hebben we aan de orde de Regiovisie Jeugd. Een document wat al de nodige stof heeft doen opwaaien in de provincie. En dat misschien nog wel meer om de titel als om de inhoud van de visie. Wat het wel duidelijk heeft gemaakt is de betrokkenheid op de jeugdzorg, zowel politiek-bestuurlijk als ook van de aanbieders. De jeugdigen zelf hebben we minder gehoord, maar de ChristenUnie is ervan overtuigd dat ook zij het belang van een goede visie en daarmee goede zorg belangrijk vinden.
De voorliggende visie is met name een beschrijving van hoe we de jeugdzorg op dit moment hebben geregeld met elkaar en geeft maar beperkt weer welke kant we op willen en moeten. Dit zal verder uitgewerkt worden aan de ontwikkeltafels.

De fractie van de ChristenUnie hecht er dan ook aan om ook bij de behandeling van dit agendapunt nogmaals te benadrukken dat ook de jeugdigen met zorgbehoefte, de ouders van deze jeugdigen én de zorgaanbieders nauw betrokken moeten worden. Wij zien dan ook uit naar de uitkomsten van de ontwikkeltafels. Wat voor de ChristenUnie van belang is: is dat de kwaliteit van zorg voor de jeugdigen goed is, de zorg voor de aanbieders uitvoerbaar is en dat de jeugdzorg voor de gemeente betaalbaar is. Ambities en doelstellingen moeten realistisch en haalbaar zijn, hier dringen we dan ook op aan.

Daarnaast willen we ook bij dit agendapunt nogmaals het volgende onder uw aandacht brengen; ons bereiken geluiden dat landelijk en ook regionaal in Groningen een tendens waarneembaar is dat de jeugdzorg steeds meer ingekocht wordt bij grote organisaties. Voorzitter, de ChristenUnie vindt niet de grote van de organisaties van belang, maar de kwaliteit van zorg die zij leveren en wat ons betreft zou dit ook het uitgangspunt moeten zijn bij de inkoop van zorg. Het gaat hier om een kwetsbare groep die de beste zorg verdiend.

Voorzitter, in de visie worden ook een groot aantal cijfers, aantallen en bijbehorende trends opgesomd. Enige duiding van deze data ontbreekt echter in het stuk. Door de portefeuillehouder is tijdens de commissievergadering vorige week toegezegd dat wij in het voorjaar actuele cijfers met bijbehorende analyse zullen ontvangen. Wij zijn benieuwd naar deze analyse en gaan ervan uit dat mogelijke constateringen ook meegenomen zullen worden in de aanvulling op deze visie na de ontwikkeltafels. Kan de portefeuillehouder dat bevestigen?

Het is goed als de raad ook nauw betrokken wordt bij de uitkomsten van de ontwikkeltafels en hoe deze uitkomsten landen in de voorliggende visie. Daartoe dienen wij samen met de fractie van Lokaal Belang Eemsdelta een motie in om dit ook te benadrukken en te waarborgen.

Deze bijdrage is van Gert Drenth. Deze raadsvergadering is hier terug te zien en te horen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
220126 M3 Regiovisie Jeugd.docx.pdf78,2 kBapplication/pdfdownload

« Terug