Raadsvergadering 2 maart 2022 Spoeddebat Datacenter Appingedam

datacenter.jpg04-03-2022 18:10 04-03-2022 18:10

Een besluit over iets van deze orde en met een grote impact op de omgeving nemen wij als ChristenUnie niet lichtvaardig en zeker niet onder druk......

Spoeddebat Datacenter Appingedam 2 maart 2022 aangevraagd door Gemeente Belangen en PvdA.

Vandaag zijn wij voor de tweede keer dit jaar bij elkaar voor een spoeddebat en opnieuw is het een spoeddebat waarover van tevoren geen overleg met alle partijen is geweest en dat betreuren wij.

De ChristenUnie is van mening dat, in tegenstelling tot het onderwerp van het vorige spoeddebat over de voorgenomen verdubbeling van de gaswinning, dit onderwerp niet zo actueel is dat dit debat nu nodig is en verder kunnen we ook over dit onderwerp van gedachten wisselen zonder de druk van een spoeddebat en een dwingende motie. Dit als inleiding.  

Op 15 september is er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor raadsleden waarin wij geïnformeerd zijn over de plannen voor een groot datacenter op Fivelpoort, hoe het er uit gaat zien, wat het oplevert enz. daarbij hebben we uitgebreid vragen kunnen stellen. Helaas is het werkbezoek aan een datacenter in Groningen uitgesteld vanwege de storm en we hopen dat op korte termijn dit werkbezoek alsnog plaats kan vinden. 

Op 16 september is er voor omwonenden een informatieavond geweest. Van 1 tot 30 september is er gelegenheid geweest om te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan en het Facet bestemmingsplan Geluidzone Fivelpoort 2. Er zijn 27 reacties binnen gekomen waarvan 21 van omwonenden, die reacties willen wij graag inzien en meenemen in onze overwegingen. 

Op de Lange Termijn Agenda zien wij bij de raadsvergadering van 29 juni de besluitvorming staan over de bestemmingswijziging van Fivelpoort 2.

Op 16 februari jl. besluit de overheid bij monde van minister de Jonge om een Algemene Maatregel van Bestuur op te stellen inzake hyperscale datacenters en daar negen maanden voor uit te trekken, in die negen maanden zal er op dit onderwerp niets gebeuren en geen grote datacenters worden opgericht. Dit geldt ook voor dit datacenter. 

Samenvattend.
Een besluit over iets van deze orde en met een grote impact op de omgeving nemen wij als ChristenUnie niet lichtvaardig en zeker niet onder druk. Wij zullen serieus alle voor- en nadelen tegen elkaar afwegen en ons breder laten informeren de komende maanden om uiteindelijk tot een zorgvuldig besluit te komen.

Deze bijdrage is van fractievoorzitter Ina Schenkel-Zandvoort en is hier terug te zien en te beluisteren.

« Terug