Raadsvergadering 2 maart 2022 Woonvisie Eemsdelta

IMG_1864a (9).JPGvrijdag 04 maart 2022 19:29

Het plan gaat over tien jaar en in ieder geval voor de komende vijf jaar zal de vraag naar woningen groot zijn en daarom wil de ChristenUnie er op aandringen om haast te maken met het realiseren van de visie...

Woningmarktonderzoek Eemsdelta 2022 en Woonvisie “Met vertrouwen aan de slag” 2022-2032

Vijftien jaar krimp en dan nu deze hoopvolle Woonvisie met de mooie titel “Met vertrouwen aan de slag”. De komende jaren ca. 600 tot 900 woningen erbij. Dit is wat de ChristenUnie betreft wel even een moment om bij stil te staan.
Door het woningtekort en de economische ontwikkelingen en de vraag ziet de toekomst er zo maar anders uit. Het gaat ineens over groei !!! Wij hebben het altijd al gezegd, deze regio, onze gemeente Eemsdelta is aantrekkelijk om in te wonen en te werken en door veel goede ontwikkelingen op diverse terreinen in de afgelopen jaren is dat alleen maar toegenomen.

In de commissievergadering hebben we een presentatie gehad over de inhoud van de visie en de bij ons nog  levende vragen kunnen stellen en die zijn naar tevredenheid beantwoord.
In de afgelopen jaren is er op het gebied van wonen in Eemsdelta al veel gebeurd. Hele wijken zijn in het kader van de versterkingsoperatie voorgoed aan het veranderen en de woningvoorraad is voor een deel al vernieuwd of gaat nog vernieuwd worden. Zo kan er vraaggericht gebouwd worden en komt er toch nog iets moois uit alle aardbevingsellende na jaren onzekerheid en vele verhuisbewegingen. Steeds meer levensloopbestendige, gasvrije woningen, aantrekkelijke appartementen en zorgwoningen komen er en eindelijk kan er weer gebouwd worden in de dorpen en kernen en als mensen uit eigen dorp of kern dan ook nog voorrang kunnen krijgen zou dat helemaal mooi zijn.

Er is veel vraag naar sociale huurwoningen en daar is in de visie ruimte voor, maar ook voor particuliere woningbouw komen er overal plekken beschikbaar. Het plan gaat over tien jaar en in ieder geval voor de komende vijf jaar zal de vraag naar woningen groot zijn en daarom wil de ChristenUnie er op aandringen om haast te maken met het realiseren van de visie.
In de gemeentes om ons heen zijn er ook plannen en of overal genoeg capaciteit aanwezig en te vinden is om ook werkelijk te gaan bouwen -naast het versterken en de lopende sloop/nieuwbouw projecten- vragen wij ons hierbij wel af.

Bij al deze plannen voor woningbouw mag de bestaande woningvoorraad niet vergeten worden. Ook onze inwoners in deze woningen willen verduurzamen en van het gas af. Het is goed dat er diverse regelingen en subsidies zijn en een duidelijke en eenvoudige toegang hier naartoe is heel belangrijk.
Het is goed dat er ook aandacht is voor diversiteit. Woonvormen als Tiny Houses en een Knarrenhof  voldoen aan een vraag en daar moet ook ruimte aan gegeven worden als er vraag naar is.

Het woningmarktonderzoek, uitgevoerd en gebruikt als basis voor deze visie heeft er voor gezorgd dat veel inwoners, ontwikkelaars, zorgpartijen huurdersorganisaties en woningcoöperaties hebben kunnen meepraten en hun wensen en ideeën  hebben kunnen inbrengen en zo is het een breed gedragen visie geworden met nog volop ruimte voor toekomstige ontwikkelingen.
De ChristenUnie is enthousiast en ziet uit naar de verdere uitvoering, maar nog veel belangrijker is het enthousiasme van de coöperaties en huurdersorganisaties die middels een brief aan het college een reactie hebben gegeven op de voorliggende woonvisie.

Ina Schenkel-Zandvoort
Fractievoorzitter ChristenUnie Eemsdelta.

Haar bijdrage is hier terug te zien en te beluisteren.

« Terug