Raadsvergadering 26 april 2022 Kredietaanvraag opvang vluchtelingen Oekraïne

IMG_3344banner.JPG27-04-2022 10:40 27-04-2022 10:40

...Het is hartverwarmend om te zien hoe de inwoners van Eemsdelta, huis- en tandartsen, scholen, verenigingen en sportclubs in groten getale onderdak, ondersteuning of andere praktische hulp aanbieden aan hen die dat op dit moment hard nodig hebben...

Voorzitter, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is sinds 24 februari een feit. Daarmee zijn we als Europa dichtbij geconfronteerd met een oorlog. Waar opvang in de regio door sommigen als escape wordt gebruikt om vluchtelingen niet te hoeven opvangen, komt dit adagium (motto) hiermee in een heel ander daglicht te staan. En meer dan terecht als u het ons vraagt.

Het is hartverwarmend om te zien hoe de inwoners van Eemsdelta, huis- en tandartsen, scholen, verenigingen en sportclubs in groten getale onderdak, ondersteuning of andere praktische hulp aanbieden aan hen die dat op dit moment hard nodig hebben. Ook het college en de ambtelijke organisatie werken hard en met veel energie aan dit enorme vraagstuk. In de commissievergadering van 13 april zijn en hebben ook wij al vele complimenten uitgedeeld. En dat willen wij in deze raadsvergadering dan ook nogmaals bevestigen.

Voorzitter, EUR 1,5 miljoen is ontzettend veel geld. Het is goed om te lezen dat het Rijk deze kosten volledig vergoed. Dat stemt ons tevreden, te meer omdat we ook andere ervaringen met Den Haag hebben.

Het college heeft besloten om 150 vluchtelingen voor een langere periode op te vangen. Naast de opvang van bijna 700 asielzoekers in het AZC in Delfzijl en de verlenging van de tijdelijke opvang van 160 asielzoekers in Farmsum lijkt ons dit voor nu een mooie bijdrage in de regionale en landelijke opgave. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft ook een voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland die deze aantallen niet of bij lange na niet effectueren. Dit gaat dan niet enkel over vluchtelingen uit Oekraïne, maar zeker ook over de vluchtelingen uit andere delen van de wereld. Hierbij nog wel een vraag; is het college bereid om, mocht de situatie daarom vragen, nog te kijken naar een uitbreiding van het aantal plekken? 

Voorzitter, naast de georganiseerde opvang vanuit en door de gemeente worden ook een aantal vluchtelingen opgevangen bij mensen thuis. Ook in deze raadsvergadering willen we oproepen om nauw contact te houden met deze vluchtelingen. Mede vanuit veiligheid is het goed om nauwgezet op de hoogte te zijn van het wel en wee van deze mensen. Reactie college; alle adressen zijn bezocht en er wordt contact gehouden.

Deze bijdrage van Gert Drenth en de reactie van het college is hier terug te zien en te beluisteren.

« Terug