Groningse kandidaten ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen

IMG_6320banner.jpgvrijdag 05 maart 2021 10:42

Over een paar weken (alweer) naar de Stembus. Valt er wel wat te kiezen? Zeker, ook voor ons Groningers. We stellen onze kandidaten graag aan je voor. Vandaag Inge Jongman: ‘kiezen voor wat écht telt'.

Als de nummer 25 op de lijst deel ik, Inge Jongman, graag mijn politieke liefde met u. Groningen is een prachtige provincie én een mooie gemeente om in te mogen wonen. In 2002 werd ik gemeenteraadslid en mocht in 2019 als wethouder voor de ChristenUnie mij blijvend inzetten voor de inwoners. Zorg en welzijn, sport, beschermd wonen & maatschappelijke opvang zijn thema’s waar ik me dagelijks mee bezighoud en ik ben als dorpswethouder erg betrokken bij het wel en wee van Ten Boer.

Ik mocht in een fijn team meeschrijven met het verkiezingsprogramma ‘Kiezen voor wat écht telt'. Uit het hoofdstuk Zorg citeer ik:
“De samenleving heeft mensen nodig die verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Mensen in de frontlinie van de samenleving, zoals leraren en schoolleiders, verplegers, artsen en hulpverleners. En vrijwilligers die buurthuizen, voetbalclubs en voedselbanken draaiend houden. Gezinnen waar kinderen veilig en gelukkig kunnen opgroeien. Wij willen een veerkrachtige samenleving waarin generaties met elkaar verbonden zijn, met nieuwe vormen van wonen en zorg voor en met ouderen. Een overheid die naast mensen staat. Dat is de weg naar een samenleving met aandacht voor wat echt telt”.

Daarvoor zet ik mij graag in. Maar mijn plek op de lijst is vooral bedoeld om Stieneke van der Graaf op nummer 6 te supporten.

« Terug