Motie ChristenUnie: geen windmolens op de zeedijk van Eems-Dollard!

IMG_1832banner.JPGwoensdag 31 maart 2021 19:45

Tijdens de raadsvergadering van 31 maart 2021 is door Ina Schenkel-Zandvoort (CU) een motie ingediend tegen plaatsing van windmolens op de zeedijk van Eems-Dollard.

MOTIE GEEN WINDMOLENS OP DE ZEEDIJK VAN DE EEMS-DOLLARD

(naar aanleiding van agendapunt 4 ingekomen stuk nr.40)

De raad van de gemeente Eemsdelta, in vergadering bijeen op 31 maart 2021

Constaterende dat:

  • er na de aankondiging van waterschap Hunze & Aa’s betreffende hun voornemen om een intentieovereenkomst met RWE te sluiten over de plaatsing van windmolens op de zeedijk van de Eems-Dollard veel onrust is ontstaan bij inwoners en natuurorganisaties;

Overwegende dat:

  • plaatsing van windmolens in dit zeer kwetsbare en beschermde gebied grote nadelige gevolgen zal hebben voor de natuur, het landschap, de vele soorten vogels die hier broeden en overwinteren en de langstrekkende vleermuizen;

Spreekt uit dat:

  • de gemeenteraad van Eemsdelta tegen de plaatsing van windmolens op deze plek is;

Verzoekt het college:

  • deze mening te ondersteunen en breed en duidelijk te communiceren dat de gemeente Eemsdelta niet zal meewerken aan de plaatsing van windmolens op de Eems-Dollard dijk.

En gaat over tot de orde van de dag. 

Ingediend door:

  • Ina Schenkel-Zandvoort, ChristenUnie
  • Iwan Poucki, Lokaal Belang Eemsdelta
  • Aagtje Elderman-Star, CDA
  • Eduard Mulder, VVD
  • Anneke Knip, GroenLinks

Bij stemming bleek dat alle partijen voor de motie zijn, evenals het college.

« Terug