Raadsvergadering 28 april 2021 Wijziging budget starters- en blijverslening

svn.pngvrijdag 30 april 2021 10:15

Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie is het met het college eens dat we moeten inspelen om het binden en aantrekken van inwoners....

Op dit moment zijn er vanwege de herindeling verschillende stimuleringsregelingen, bijbehorende verordeningen en budgetten voor de inwoners beschikbaar. De regelingen zijn bestemd voor duurzame woningverbetering, woningaanpassingen en voor de aankoop van de eerste woning. Door de wet algemene regels herindeling zijn de huidige verordeningen vanuit de voormalige gemeenten nog steeds van kracht.
De raad wordt voorgesteld vanuit de blijverslening voormalige gemeente Delfzijl een bedrag ad € 350.000 over te zetten naar de starterslening voormalige gemeente Delfzijl.

Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie is het met het college eens dat we moeten inspelen om het binden en aantrekken van inwoners. Als we zonder de portemonnee te hoeven trekken starters in onze gemeente tegemoet kunnen komen en daarmee niemand tekort hoeven doen omdat er van de blijversregeling toch minder gebruik wordt gemaakt dan kunnen wij daar van harte mee instemmen.

Deze bijdrage is van Gert Drenth, raadslid Gemeente Eemsdelta.

De diverse stimuleringsregelingen staan hier, op de site van SVN.
Dit jaar zal ook hier een harmonisatie plaatsvinden.

« Terug