Raadsvergadering 31 maart 2021 Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2021 en de compensatieregeling

Topbanner geld 944x390zaterdag 03 april 2021 10:27

De fractie van de ChristenUnie ziet, met pijn in het hart, dat de uitkomsten voor de niet-woningen in de voormalige gemeente Loppersum fors is te noemen.....

Voorzitter, voor ons ligt de verordening onroerende-zaakbelastingen 2021 (OZB). De uitgangspunten die in deze verordening zijn gehanteerd zijn reeds in een eerder stadium besproken met de raadsklankbordgroep. Daarnaast stelt u voor om de opbrengst OZB structureel met 2,5% extra te verhogen gezien de forse financiële opgave die er nu al ligt voor de nog jonge gemeente Eemsdelta. Daarnaast heeft u ook, gehoord de oproep van de raadsklankbordgroep, een nadeelcompensatieregeling opgesteld.

Waar we zien dat voor het overgrote deel de stijging van de lokale lasten acceptabel is, ziet de fractie van de ChristenUnie, met pijn in het hart dat de uitkomsten voor de niet-woningen in de voormalige gemeente Loppersum fors is te noemen. Aangezien het wettelijk niet mogelijk is voor deze objecten een uitzondering vast te stellen, zijn we tevreden met de mogelijkheid om het nadelige effect wat te kunnen dempen met de nadeelcompensatieregeling. Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie kan instemmen met voorliggend voorstel, met inachtneming van de aanpassingen uit het ingediende amendement.

Deze bijdrage is Gert Drenth.

De raadsvergadering is hier terug te zien en te beluisteren.

Het ingediende amendement met daarin de voorgestelde compensatieregeling vindt u in de documenten hieronder.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
210331 amendement wijziging verordening compensatieregeling ozb.pdf131,4 kBapplication/pdfdownload

« Terug