Raadsvergadering 28 april 2021 Beleidsplan Schulphulpverlening 2021-2024

Topbanner geld 944x390vrijdag 30 april 2021 10:42

Maar belangrijker nog, het voorkomen van schulden zal bij de betreffende inwoners leiden tot kwalitatief beter sociaal leven, meer geluk en een betere gezondheid...

Voorzitter, in het raadsvoorstel lezen we dat aanpak van schulden hoog op de politieke agenda staat en dat is meer dan terecht als u het de fractie van de ChristenUnie vraagt. De gevolgen van het hebben van problematische schulden zijn breed, grijpen diep in op het sociale leven van betrokkenen en hun gezinnen en leiden niet zelden tot veel maatschappelijke kosten zo hebben we kunnen lezen. De fractie van de ChristenUnie is ervan overtuigd dat als het ons gezamenlijk lukt om van voorliggend beleid een succes te maken en ik noem dan met name: het effectief inzetten van vroegsignalering en het achterhalen van de oorzaken van het ontstaan van de schulden. Dan zal dit leiden tot een terugloop van de maatschappelijke kosten en wellicht dat wij als gemeente daar zelf ook voordeel bij hebben. Maar belangrijker nog, het voorkomen van schulden zal bij de betreffende inwoners leiden tot kwalitatief beter sociaal leven, meer geluk en een betere gezondheid. Voorzitter en dit laatste alleen al, maakt dat we voortvarend aan de slag moeten.

In het beleidsplan is een paragraaf opgenomen inzake managementrapportages en verantwoording. De fractie van de ChristenUnie gaat ervan uit dat wij als raad hierover meegenomen worden. Kunt u dat bevestigen?

Voorzitter zoals u uit onze bijdrage heeft kunnen afleiden zijn wij content met voorliggend beleidsplan en wij kunnen dan ook instemmen met dit voorstel.

Deze bijdrage is van Gert Drenth,
raadslid ChristenUnie Eemsdelta

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
210428 12a. Beleidsplan SHV 2021-2024.pdf440,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug