Raadsvergadering 28-9-2022 nota Grondbeleid 2022-2025

DJI_0253.JPG11-10-2022 09:47 11-10-2022 09:47

Actief grondbeleid in de kern- en centrumdorpen, regie faciliterend beleid in de woondorpen en faciliterend beleid in het landelijk gebied. Een uitgangspunt wat wij als fractie van de ChristenUnie goed kunnen begrijpen...

Voorzitter, voor ons ligt het geharmoniseerde beleid met betrekking tot de koop en verkoop van grond. Een technisch stuk waarbij de verleiding groot is om de techniek in te duiken, ik laat het bij een paar opmerkingen op hoofdlijnen. In deze nota zijn een groot aantal uitgangspunten opgenomen. Actief grondbeleid in de kern- en centrumdorpen, regie faciliterend beleid in de woondorpen en faciliterend beleid in het landelijk gebied. Een uitgangspunt wat wij als fractie van de ChristenUnie goed kunnen begrijpen.

Ook vraagt u ons 1 miljoen euro beschikbaar te stellen. De grondmarkt is een snelle markt, zeker daar waar mogelijk geld te verdienen is. Het lijkt ons dan ook goed om deze middelen beschikbaar te stellen, dat geeft uw college armslag bij mogelijke kansen als die zich voordoen. Hoewel 1 miljoen euro natuurlijk een aanzienlijk bedrag is, vragen wij ons wel af of dit voor dit doeleinde voldoende is. Maar dat zal de evaluatie doen blijken. 

In de bijlage het betreffende raadsvoorstel.

Deze bijdrage is van raadslid Gert Drenth en is hier terug te zien en te beluisteren.

Foto banner is van drone André van Heerde.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Nota grondbeleid 2022-2025119,8 kBapplication/pdfdownload

« Terug