Raadsvergadering 26 oktober 2022 Plan van aanpak Huisvestingsfonds

4746996.jpgvrijdag 28 oktober 2022 18:54

...Nu is het zaak om deze miljoenen zo goed mogelijk te besteden op de locaties in Eemsdelta, waar dat het meest nodig is. De selectie is zorgvuldig gemaakt aan de hand van duidelijke criteria...

Voorzitter,

Eerst oordeelvormend, zoals afgesproken.
We hebben het voorstel bestudeerd en ook de twee niet geringe bijlagen van respectievelijk 65 en 166 bladzijden doorgelezen. De ChristenUnie heeft een aantal verhelderende vragen waarop we de antwoorden misschien wel hadden moeten lezen in de bijlagen waarvoor dan bij voorbaat onze excuses.

  • Er is € 800.000 gereserveerd voor “kleinschalige, noodzakelijke ingrepen in de openbare ruimte t.b.v. klimaatadaptie, duurzaamheid en kwaliteit.” Waar moeten we dan aan denken?
  • Kunt u uitleggen waarom er toch ruimte is voor woningcooporaties om woningen op te kopen terwijl dit fonds voor particuliere eigenaren bedoelt is?
  • Waarom is het energieadvies gratis voor de grondgebonden woningen en moeten de eigenaren van de appartementen dit zelf betalen?
  • De flats aan de Rijksweg stonden op de nominatie voor sloop en nu is dat gewijzigd in meedoen aan deze regeling. Hoe hebben de bewoners daarop gereageerd?
  • De vijftien winkelpanden in Delfzijl die omgebouwd gaan worden tot woningen moeten eerst aangekocht worden. Waarmee gaat dat gefinancierd worden? Of is dat hierin meegenomen?

De antwoorden op deze vragen van verantwoordelijk wethouder Annalies Usmany-Dallinga kunt u hier terugluisteren en ook de beelden zien. Vanaf 00:41:42 - 00:57:02 en vanaf 01:16:30 - 01:17:44

En dan nu besluitvormend.

Wat een geweldig bericht dat de aanvraag van het volkshuisvestingsfonds voor onze gemeente is gehonoreerd.
Complimenten aan de opstellers van de aanvraag.
Nu is het zaak om deze miljoenen zo goed mogelijk te besteden op de locaties waar dat het meest nodig is. De selectie is zorgvuldig gemaakt aan de hand van duidelijke criteria en daar heeft de ChristenUnie alle vertrouwen in.
Samen met de lopende versterkingsopgave zal dit het uiterste en waarschijnlijk meer dan dat gaan vragen van ons ambtenarenapparaat. Wij verwachten dat de betreffende woningeigenaren veel voorlichting en begeleiding nodig zullen hebben bij deze best wel ingewikkelde trajecten. Evengoed kan de ChristenUnie van harte instemmen met dit voorstel.

Deze bijdrage van Ina Schenkel-Zandvoort is hier terug te luisterenen te zien. Vanaf 00:29:48 - 00:31:24

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
221026 5a. Plan van Aanpak Volkshuisvestingsfonds.pdf4,1 MBapplication/pdfdownload
221026 5b. Bijlagen Plan van Aanpak Volkshuisvestingsfonds.pdf5,5 MBapplication/pdfdownload

« Terug