Raadsvergadering 28-9-2022 Motie Regenboogzebrapad

IMG_7235banner.jpgdinsdag 11 oktober 2022 10:43

Ina Schenkel-Zandvoort (CU): "Aan echte acceptatie van diversiteit wordt naar onze mening gewerkt door goede voorlichting, elkaar ontmoeten en in gesprek gaan."

De motie Regenboogzebrapad is ingediend 'vreemd aan de orde van de dag' door:

De motie is aanvaard met 25 stemmen voor en 1 tegen.

Ina Schenkel-Zandvoort, fractievoorzitter van de ChristenUnie Eemsdelta, had de volgende bijdrage. Deze bijdrage is hier ook terug te zien en te beluisteren.

Voorzitter,

De regenboog is al eeuwenlang voor christenen het symbool van Gods verbond met mensen, niemand uitgezonderd. Na de zondvloed liet God een boog aan de hemel verschijnen als teken van Zijn trouw aan mensen.
Zie Genesis 9:12-17 in de Bijbel.

Sinds eind jaren zeventig is de regenboogvlag het symbool van de LHBTIQA+ gemeenschap en in 2012 is daar het regenboogpad bijgekomen. Door deze regenboogpaden wordt aandacht gevraagd voor diversiteit en acceptatie van LHBTIQA+ ‘ers. In de motie is sprake van een regenboogZEBRApad, maar omdat deze geen status als voetgangersoversteekplaats heeft, kan dit voor verwarring en verkeersonveiligheid zorgen.

In artikel 1 van onze Grondwet staat dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. We hebben niet de illusie dat mensen door het zien van een regenboogpad anders gaan denken over discriminatie, het zou zelfs vandalisme kunnen uitlokken.
Aan echte acceptatie van diversiteit wordt naar onze mening gewerkt door goede voorlichting, elkaar ontmoeten en in gesprek gaan.

Een regenboogpad in onze gemeente om te laten zien dat bij ons in Eemsdelta iedereen zich vrij en geaccepteerd mag voelen daar kan de ChristenUnie Eemsdelta niet op tegen zijn en daarom stemmen wij voor deze motie.

« Terug