Raadsvergadering 30 november 2022 Onderzoek rekenkamercie. Armoede en schuldhulpverlening

Topbanner geld 944x390vrijdag 02 december 2022 12:50

Gert Drenth: "Wat wij als fractie van de ChristenUnie hebben gemist is het waarom van een aantal constateringen..."

Voorzitter,

Voor ons ligt het eerste onderzoek van de rekenkamercommissie Eemsdelta. Een uitgebreid onderzoek, waar ook de nodige conclusies en aanbevelingen uit zijn gekomen. Dit ondanks dat de onderzoekers genoodzaakt waren met enigszins gedateerde data te werken. Ondanks dat, is het nog maar zeer de vraag of recentere data tot andere conclusies en aanbevelingen hadden geleid. De conclusies en aanbevelingen zijn meegenomen in de kadernota met betrekking tot het armoedebeleid die we bij het volgende agendapunt aan de orde hebben. Daarmee is ook gelijk het praktisch nut van deze nota aangetoond.

Valt er dan niets op dit rapport aan te merken? Wat wij als fractie van de ChristenUnie hebben gemist is het waarom van een aantal constateringen. Wij noemen hier één voorbeeld; geconstateerd is dat veel cliënten van de Volkskredietbank (VKB) alleenstaande mannen zijn, terwijl in het beleidsplan schuldhulpverlening ook doelgroepen als gezinnen met kinderen, statushouders, jongeren en zzp’ers en ondernemers zijn benoemd.
In het rapport wordt niet of nauwelijks een antwoord gegeven op de vraag waarom alleenstaande mannen wel in ruime mate vertegenwoordigd zijn en de andere doelgroepen niet. In de beleving van onze fractie zou het antwoord op die vraag inzicht geven aan welke knop gedraaid zou moeten worden om ook de andere doelgroepen te bereiken.

Ik sluit af. De fractie van de ChristenUnie heeft met waardering kennisgenomen van het rapport.
Deze bijdrage van Gert Drenth is hier terug te zien en te horen.

« Terug