Raadsvergadering 30 november Beleidsplan Integraal Armoede Beleid

2.jpg02-12-2022 13:31 02-12-2022 13:31

"We zijn dan ook verheugd te lezen dat de norm -waar mogelijk- naar 120% van het sociaal minimum wordt gebracht."

Dank u voorzitter,

Al een aantal keren hebben wij voorliggende kadernota besproken. Op voorhand hebben we als raad input kunnen leveren op de kaders die we vanavond met elkaar hopen vast te stellen. Eén van de punten die de fractie van de ChristenUnie heeft ingebracht destijds is dat we zoveel als mogelijk naar één norm voor de verschillende regelingen zouden moeten. Wij zijn dan ook verheugd te lezen dat de norm waar mogelijk naar 120% van het sociaal minimum wordt gebracht. Dit helpt om beter overzicht en een duidelijker inzicht te krijgen in welke regelingen voor de betreffende mensen van toepassing zijn.  

Een ander doel wat beschreven staat is het bevorderen van zelfredzaamheid, zowel in financiële zin als ook in maatschappelijk opzicht. Het hebben van betaald werk staat daarbij met stip op één. Een uitgangspunt wat wij als ChristenUnie goed kunnen begrijpen en wat wij ook van harte ondersteunen. Daarbij is het wel belangrijk om oog te houden en te blijven houden voor hen die minder zelfredzaam zijn. En daarbij ook nadrukkelijk aandacht te hebben voor hen die in het geheel niet of tijdelijk niet in staat zijn om betaald werk te verrichten. Een maatschappelijke invulling met behoud van ondersteuning vinden wij een goed alternatief. 

Ook geeft u aan voorzieningen overzichtelijker, gebruiksvriendelijker en slimmer in te willen zetten. Wij hebben begrepen dat één van de actiepunten hierbij is een overzichtelijke website met alle voorzieningen, waarbij je één keer je gegevens in hoeft te voeren en dan inzicht krijgt in de regelingen die voor jou van toepassing zijn. Wij kijken met belangstelling uit naar de lancering van deze website. Daarbij roepen we wel op om oog te houden voor de minder digitaal vaardige inwoners.

Als doel is opgenomen een daling van het aantal mensen dat in armoede leeft ter hoogte van het landelijk gemiddelde of zelfs daaronder. Wij gaan ervan uit dat deze kadernota voldoende kaders biedt om hiermee hard aan de slag te gaan en gaan er dan ook vanuit dat dit doel deze collegeperiode behaald zou worden. Hoe goed zou dat zijn voor de inwoners van Eemsdelta?

We hebben nog één punt van orde, op pagina 20 van de kadernota staat een halve alinea waarin een stuk tekst lijkt weggevallen te zijn. Door onze fractie meerdere keren aangegeven. Kan het college toezeggen dat wij nog een nota krijgen met de volledige tekst?

Voor zover in eerste termijn.

Deze bijdrage van Gert Drenth en de reactie van de verantwoordelijk wethouder is hier terug te zien en te beluisteren.

« Terug