Raadsvergadering 30 november Noodfonds energiecrisis maatschappelijke organisaties

Stichting Moarstee Stedumbanner.JPG02-12-2022 14:33 02-12-2022 14:33

Het is heel belangrijk -wat de ChristenUnie betreft- dat dit noodfonds voor maatschappelijke organisaties er komt. Ze zorgen voor de leefbaarheid....

Voorzitter.

1e termijn oordeelvormend.
Bij de instelling van dit noodfonds willen wij graag nog een paar verhelderende vragen stellen aan de wethouder, in het voorstel gaat het namelijk over stichtingen en verenigingen. Als wij lezen over culturele instellingen en verenigingen worden daarmee dan ook de religieuze instellingen bedoeld?
Hoe zit het met de particuliere musea in onze gemeente, kunnen zij ook aanspraak maken op dit noodfonds?

De beantwoording door de wethouder vindt u hier.

2e termijn besluitvormend.
Gehoord de uitleg van de wethouder kunnen wij instemmen met dit voorstel. Het is heel belangrijk dat dit noodfonds er komt, wat de ChristenUnie betreft.
De voorzieningen die hiervoor in aanmerking komen zoals de kerken, de dorps- en buurthuizen, de sportverenigingen en de culturele instellingen en verenigingen zijn stuk voor stuk onmisbaar in onze dorpen en wijken. Ze zorgen voor de leefbaarheid, de aantrekkingskracht en de onderlinge verbondenheid in de gemeenschappen. Sommige krijgen van overheidswege ondersteuning, maar veel ook niet en voor die groep zal dit noodfonds niet zelden letterlijk levensreddend zijn.

Het is verder noodzaak om naast deze financiële ondersteuning ook ondersteuning en begeleiding te geven bij het verduurzamen van de gebouwen zodat deze instellingen op termijn niet meer afhankelijk zullen zijn van anderen als het gaat om de energiekosten. Door dit noodfonds krijgen zij ten minste een jaar de tijd om daarvoor maatregelen te treffen.

Wij kunnen akkoord gaan met deze regeling en de financiering die voorgesteld wordt.

Deze bijdrage van Ina Schenkel-Zandvoort is hier terug te zien en te horen.

« Terug