Raadsvergadering 21 december 2022 Beleidsnota Kansrijk Onderwijs in Eemsdelta.

onderwijs 624x27023-12-2022 12:38 23-12-2022 12:38

De missie van Eemsdelta is dat ieder kind zo dicht mogelijk bij huis kwalitatief goed onderwijs kan genieten. Passend onderwijs voor alle kinderen dus.

Voorzitter,

Onderwijs! Als wij terugdenken aan onze kinderjaren dan heeft de schooltijd daarin een belangrijke plaats gehad. Voor de één zijn het mooie herinneringen aan leuke leraren en leraressen en veel lol in de klas. Voor een ander kan het een tijd zijn geweest waar ze liever nooit meer aan terug denken vanwege pesten of niet mee kunnen komen. Onderwijs is een gebied dat steeds in ontwikkeling is en sterk aan veranderingen onderhevig. Het is belangrijk dat de gemeente een visie heeft op het onderwijs. Waar staan we voor en waar willen we aan werken.

Op tegenwoordige scholen wordt veel aandacht gegeven aan een doorlopende leerlijn en begeleiding bij achterstanden. Er is sprake van integrale samenwerking tussen onderwijs, gezin, welzijn en zorg en zo wordt optimaal gewerkt aan gelijke kansen voor ieder kind. Als positief gevolg van de gaswinning heeft Eemsdelta hele mooie nieuwe en bovenal veilige scholen kunnen realiseren en in 2024 is ook de laatste school klaar. Maar ook de negatieve gevolgen van de gaswinning in onze gemeente werken door bij de kinderen en daar is extra aandacht voor dankzij geld uit het NPG voor extra programma’s. Het lijkt erop dat deze belangrijke programma’s door kunnen gaan als de gelden vanuit de NPG stoppen, dankzij overheidsgeld.

Als gemeente hebben we een belangrijke rol in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het bevorderen van kansengelijkheid en dat is hard nodig want in Eemsdelta is op 14 van de 26 basisscholen een risico op leerachterstanden. De missie van Eemsdelta is dat ieder kind zo dicht mogelijk bij huis kwalitatief goed onderwijs kan genieten. Passend onderwijs voor alle kinderen dus. Passend onderwijs is wat de ChristenUnie betreft inclusief onderwijs en daar is nog een wereld te winnen. (we hebben allemaal de inspreker bij de commissievergadering gehoord) Langzaam begint het besef door te dringen dat echt inclusief onderwijs betekent dat de leeromgeving moet veranderen en er een mengvorm moet komen van regulier en speciaal onderwijs door gebruik te maken van dezelfde locatie.
Het zou voor kinderen met een beperking en hun ouders  geweldig zijn als deze ontwikkeling wat sneller zou gaan.  

In het slotwoord van deze beleidsnota lezen we dat het kader erop is gericht om leerachterstanden te voorkomen, kansengelijkheid te bevorderen, segregatie tegen te gaan en het pedagogisch klimaat in en rond de scholen te ondersteunen. Aan deze nota wordt prioritering aangebracht en er worden meetbare doelstellingen aan gekoppeld lezen wij op pagina 18. Het zal u niet verbazen dat de ChristenUnie graag meegenomen wil worden in de uitkomsten daarvan.

We kunnen instemmen met deze goed leesbare en duidelijke beleidsnota waarin we door alle geschreven tekst heen voelen dat de gemeente Eemsdelta zich realiseert dat er inderdaad een hele gemeenschap nodig is om een kind de beste kansen te geven bij het opgroeien. (Vrij naar “It takes a city to raise a child”)

Deze bijdrage is van onze fractievoorzitter Ina Schenkel-Zandvoort en is hier terug te zien en te horen. (00:15:36 - 00:18:42)

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
221221 7. RVS Beleidsnota Kansrijk onderwijs in Eemsdelta.docx.pdf67,9 kBapplication/pdfdownload

« Terug