Raadsvergadering 13 december 2023 Bestemmingsplan strand Delfzijl incl. beeldkwaliteitsplan

Delfzijl (4)banner.JPGdonderdag 14 december 2023 12:18

Wat van belang is, is de sfeer en de beleving van een dergelijke voorziening. Een kleinere zaak die vol zit geeft meer sfeer, dan een grote zaak die leeg is.

Voor ons ligt het bestemmingsplan strand Delfzijl.
Wat de fractie van de ChristenUnie betreft een uitwerking van de visie zoals we die als raad hebben vastgesteld op 29 juni 2022.

Over het centrale punt in dit bestemmingsplan, het strandpaviljoen, is al veel gesproken. Een ontwikkeling die op brede steun kan rekenen in deze raadszaal. Eén van de meest besproken onderdelen is wel de m2’s. En die zijn vaker onderwerp van gesprek aan deze tafel al of niet zoekgeraakt in een ontwerp.  

Vorig jaar bij het vaststellen van de strandvisie hebben wij ook al aangegeven dat m2’s een bijzaak is. Wat van belang is, is de sfeer en de beleving van een dergelijke voorziening. Een kleinere zaak die vol zit geeft meer sfeer, dan een grote zaak die leeg is. Wat ons betreft laten we de fixatie op m2’s los en laten we het aan de initiatiefnemers om met prachtige plannen te komen.

Het bestemmingsplan geeft daar een mooie richting aan wat ons betreft. En als wij de voorliggende stukken juist geïnterpreteerd hebben, dan concluderen wij dat vormgeving en invulling belangrijker is dan m2’s en dat er dus voldoende ruimte is voor initiatiefnemers om hun plannen in te dienen.
Dank u wel.

Deze bijdrage van Gert Drenth is hier terug te zien en te beluisteren.

« Terug