Raadsvergadering 13 december 2023 Beheersplan begraafplaatsen

fff.jpgdonderdag 14 december 2023 12:28

Verder hebben we onze waardering uitgesproken voor alle vrijwilligers die in veel dorpen de begraafplaatsen onderhouden. Begraafplaatsen zijn plekken van herinnering, van verwerking en van rouw.....

Op de raadsvergadering van 13 december jl.is door de gemeenteraad het Harmonisatieplan en de Beheersverordening Begraafplaatsen vastgesteld en de raad heeft kennis kunnen nemen van het Uitvoeringsbesluit.
In de commissievergadering zijn bij dit onderwerp diverse vragen door ons gesteld en naar tevredenheid beantwoord. Ook deze harmonisatie pakt voor de ene voormalige gemeente beter uit dan voor de andere zoals gebruikelijk. De afspraken die gemaakt zijn voor 1 januari 2024 blijven van kracht en er is nog genoeg ruimte om te begraven op vrijwel alle gemeentelijke begraafplaatsen tot het jaar 2050. Goed om te weten.

De beeldkwaliteit op alle begraafplaatsen gaat naar niveau A en dat is met name voor de begraafplaatsen van de voormalige gemeente Appingedam goed nieuws want daar werd nog onderhoud gepleegd op het lagere niveau B. We hebben er bij de wethouder op aangedrongen dat de werkzaamheden zo snel als mogelijk is opgepakt gaan worden.

Verder hebben we onze waardering uitgesproken voor alle vrijwilligers die met name in de voormalige gemeente Loppersum in veel dorpen de begraafplaatsen onderhouden. Begraafplaatsen zijn plekken van herinnering, van verwerking en van rouw. De staat van onderhoud mag geen aanleiding geven tot schaamte, wat wij wel gehoord hebben van onze inwoners, schaamte voor het slechte onderhoud, zo erg dat men er niet meer met familie gaat kijken.
Wij vertrouwen erop dat dit in de toekomst niet meer gaat voorkomen en zullen het in de gaten houden.

Deze bijdrage van fractievoorzitter Ina Schenkel-Zandvoort is hier terug te zien en te beluisteren.

« Terug