Tenslotte tot aan het einde van 2023 voorzitter Ina Schenkel-Zandvoort

IMG_5388banner.JPGdinsdag 19 december 2023 17:43

Als gemeenteraadslid ga ik nu deze termijn afmaken tot in 2026 en dat is een beetje rustiger en scheelt een aantal vergaderingen....

Deze raadsvergadering was voor mij de laatste als voorzitter van de ChristenUnie Eemsdelta. Na elf jaar voorzitterschap in Appingedam en drie jaar in Eemsdelta geef ik per 1 januari het stokje, de voorzittershamer, over aan Gert Drenth.
Als gemeenteraadslid ga ik nu deze termijn afmaken tot in 2026 en dat is een beetje rustiger en scheelt een aantal vergaderingen. Wel blijf ik vanwege de continuiteit lid van de vertrouwenscommissie deze periode.  

Aan het einde van dit jaar wil ik graag nog van de gelegenheid gebruik maken om u allen gezegende dagen toe te wensen bij het vieren van de geboorte van onze Verlosser. Zijn komst naar deze wereld is begeleid door een machtig engelenkoor dat heeft gezongen het Ere zij God, maar ook het Vrede op aarde. Velen van ons zullen  het Ere zij God ook de komende kerstdagen weer zingen met heel het hart.

In deze donkere tijd met oorlogen en geruchten van oorlogen mogen we blijven gedenken dat de Vredevorst in de wereld is gekomen en daarom mogen we elkaar ook voor volgend jaar veel Heil en Zegen toe blijven wensen en blijven geloven in een God die met ons is.

Hartelijke groet.

Ina Schenkel-Zandvoort.

BANNER 2024

« Terug