Raadsvergadering 13 december 2023 Leges 2024 inclusief motie mindervalide parkeerplaats

Naamloos.jpgdonderdag 14 december 2023 12:25

Ons voorstel is om voor het aanleggen van een mindervalide parkeerplaats EUR 250,00 te vragen en voor een bordje aan te passen naar EUR 50....."

Voorzitter,

Voor ons ligt de legesverordening 2024. Op basis hiervan hebben wij geconcludeerd dat we als gemeente, ten opzichte van andere Groninger gemeenten, een aanzienlijke bijdrage vragen voor het aanvragen van een gehandicapten parkeerplaats. Als gemeente Eemsdelta vragen we EUR 534,40. Daarmee zijn we ruim EUR 135,00 duurder uit dan de op één na duurste gemeente. Daarnaast vragen we EUR 120,90 wanneer het bordje bij de parkeerplaats vervangen dient te worden. 

Wij vinden deze bedragen te hoog en niet in verhouding staan met andere gemeenten in Groningen. Op basis van de beantwoording van onze technische vragen constateren wij dat het om een beperkt aantal aanvragen gaat en dat daarmee de financiële impact van ons amendement te overzien is. Daarom stellen wij voor de bedragen uit de legesverordening aan te passen. Ons voorstel is om voor het aanleggen van een mindervalide parkeerplaats EUR 250,00 te vragen en het bedrag voor het vervangen van een kentekenbordje aan te passen naar EUR 50.

Daarom dienen wij samen met de fractie van GroenLinks het volgende amendement in. Overigens merken wij op, op aangeven van de fractie van GroenLinks, dat het tegenwoordig gebruikelijk is om te spreken van mindervaliden en niet van gehandicapten. Wij vragen het college dan ook, deze term in de verordening van 2025 te gebruiken.

Deze bijdrage is van Gert Drenth en zijn bijdrage en de discussie die volgde, zijn hier terug te zien en te horen.
(De foto's zijn van website informatiebord.nl)

Naschrift van fractieassistent Jan van Heerde: Deze actie van de fractie ChristenUnie Eemsdelta is voortgekomen uit een vraag van een burger uit de gemeente Eemsdelta. De reactie, nadat alle fracties (unaniem) hadden ingestemd met dit amendement (wijzigingsvoorstel) van de burger was:

"Met een big smile lig ik nu in bed. Voor mijn gevoel nu rechtvaardigheid. Voor inwoner van de gemeente Eemsdelta met lichamelijke beperkingen. Maar nog steeds vraag ik mij af, waarom zijn de prijzen mbt mindervalide parkeerplaatsen op kenteken, per gemeente zo verschillend? Gemeente Eemsdelta laat het voor de inwoner met beperkingen helaas vaker afweten. Maar dit is bereikt. Mijn dank is groot (voor mij en anderen). Breng je mijn dank over naar de anderen binnen de ChristenUnie?"

Reactie: De verschillen in leges per gemeente komt omdat de ene gemeente kostendekkend wil werken en de andere gemeente een groot deel financiert uit bijvoorbeeld het armoedebeleid c.q. sociaal domein. Voor uw beeldvorming, in de gemeente Eemsdelta zijn de kosten van een mindervalide parkeerplaats ongeveer EUR 630,00.....
Overigens bedankt voor uw reactie en de fractie van de ChristenUnie is inmiddels op de hoogte gesteld.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
A.8. Amendement CU kosten parkeerplek gehandicapten-1.pdf44,9 kBapplication/pdfdownload

« Terug