Raadsvergadering 13 juli 2022 Harmonisatie Grondstoffenbeleid (Diftar)

oud haskebanner.jpgmaandag 18 juli 2022 17:29

Het grote voordeel van diftar is dat er veel minder afval wordt aangeleverd en mensen veel beter gaan scheiden van tevoren, ook omdat er wordt afgerekend per kilo ingeleverd restafval...

Diftar in Eemsdelta.
Eemsdelta is op 1 januari 2021 ontstaan uit de voormalige gemeentes Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Hoewel er op veel terreinen al jaren een intensieve samenwerking is zijn er ook gebieden waarop iedere gemeente het anders doet. De eerste jaren na een herindeling staan daarom vaak deels in het teken van de harmonisatie van bestaand beleid. Hiervoor is een tijdspad afgesproken waar men van overheidswege aan gehouden is. In het eerste jaar wordt al veel geharmoniseerd en voor een aantal zaken krijgen de gemeentes twee jaar de tijd. Deze twee jaar geldt onder andere voor de harmonisatie van het grondstoffenbeleid.

Deze moet dus voor 1 januari 2023 geregeld zijn en omdat daarvoor nog van alles aangepast zal moeten worden staat het op 13 juli 2022 op de agenda van de raadsvergadering. In Delfzijl en Appingedam was het grondstoffenbeleid hetzelfde namelijk een grijze en een groene container en een container voor het oud papier sinds kort erbij. In Loppersum werkte men met het diftar systeem en dat houdt in dat er wordt afgerekend per leging en per kilogram ingeleverd restafval. Voor de nieuwe gemeente Eemsdelta moest er dus een keuze gemaakt worden want twee systemen in één gemeente kan niet.Om de inwoners zo veel mogelijk bij de keuze te betrekken is er een enquete uitgezet en zijn er heel veel bewonersavonden geweest en al gauw werd duidelijk dat de voorkeur uitgaat naar de invoering van het diftar systeem dat in Loppersum wordt gebruikt.

Het grote voordeel van diftar is dat er veel minder afval wordt aangeleverd en mensen veel beter gaan scheiden van tevoren, ook omdat er wordt afgerekend per kilo ingeleverd restafval. Men gaat beter nadenken over scheiden en daarbij kan er bespaard worden op de kosten. In Loppersum is de hoeveelheid afval per persoon per jaar zo van 161 kilo naar 96 kilo gegaan. De kosten bestaan uit een vast tarief per jaar, een bedrag per lediging en een bedrag per aangeleverde kilo. Voor de inwoners van de voormalige gemeente Loppersum gesneden koek, maar voor de andere inwoners van de voormalige gemeentes Delfzijl en Appingedam zal het even wennen zijn. Voor vragen kan er contact gezocht worden met afvalcoaches die aangesteld worden om uitleg te geven waar nodig.

Sommige mensen zijn al heel goed in het scheiden van afval en weten precies wat je waar kunt inleveren. Dingen als oud ijzer, elektrische apparaten, oude en kapotte kleding, oude schoenen, klein chemisch afval, oude kranten en karton, glas enz. heel veel afval kan apart ingeleverd worden. Plastic en drankenkartons worden in Eemsdelta niet apart verzameld, maar er naderhand uitgehaald bij Omrin door nascheiding, net zo als nu gebeurd, en daarna wordt het restafval verder verwerkt. Misschien dat dit in de toekomst nog gaat veranderen, daar zou ik wel voorstander van zijn om uiteindelijk op die 30 kilo afval per persoon per jaar te komen wat de doelstelling uiteindelijk is.

Aan de bron moet nog heel veel gebeuren. Waarom zoveel eten in plastic aanbieden en waarom is er niet veel meer los te krijgen, daar is nog een wereld te winnen, maar voor nu gaan we het als hierboven omschreven doen.

Luiers kunnen apart ingeleverd worden en afvalpickers krijgen geen extra kosten voor hun vrijwillig rapen van zwerfafval, daar komen regelingen voor en het apart inleveren van medisch afval zal ook nog onderzocht worden. In Loppersum is al een paar jaar diftar en de ervaring is dat waar mensen bang voor zijn niet gebeurt. Niet veel meer dumpingen, geen afval van anderen in je grijze container en niet meer zwerfafval.
Eventueel is er een slot te krijgen voor op de grijze container waardoor alleen jij er wat in kunt stoppen en het deksel open gaat als de vuilophaalwagen hem optilt. Afval verwerken is duur en wordt steeds duurder. In onze gemeente is afgesproken dat het kostendekkend moet zijn en daarop worden de prijzen gebaseerd.
Ik ben heel benieuwd hoeveel kilo er de komende jaren per persoon per jaar zal worden aangeleverd.   

Deze bijdrage is van Ina Schenkel-Zandvoort.
Fractievoorzitter ChristenUnie Eemsdelta   

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
220713 6a. Harmonisatie grondstoffenbeleid Eemsdelta 2023 - 2027.pdf604,3 kBapplication/pdfdownload
220713 6b. Rapportage inwonersparticipatie.pdf607,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug