Raadsvergadering 29 juni 2022 Harmonisatie positief Jeugdbeleid

jeugdzorg 624x270vrijdag 01 juli 2022 13:27

Waar school, vereniging of sport soms voor een veilige afleiding zorgt, hebben de verschillende lockdowns een aantal kinderen extra hard geraakt. Dit onderstreept wat ons betreft het belang van positief jeugdbeleid...

Harmonisatie Jeugdbeleid.
Voor ons ligt het voorstel om het positief Jeugdbeleid te harmoniseren. Geen nieuwe voorstellen, ambities en doelen, maar doorzetten wat goed was en is. Vorige week hebben we ook mogen horen dat ook het team goede stappen heeft gezet de afgelopen periode en dat we kunnen stellen dat de basis nu op orde is. 

De kwetsbaarheid van veel jongeren is ook de afgelopen periode, op een aantal momenten nadrukkelijke naar voren gekomen. Waar school, vereniging of sport soms voor een veilige afleiding zorgt, hebben de verschillende lockdowns een aantal kinderen extra hard geraakt. Dit onderstreept wat ons betreft het belang van positief jeugdbeleid.

Wij hebben in het de verschillende stukken een aantal keer gelezen dat we zoveel mogelijk kinderen gezond, veilig en kansrijk op willen laten groeien. De fractie van de ChristenUnie zou dit willen aanscherpen tot alle kinderen zoveel als mogelijk gezond, veilig en kansrijk op laten groeien. Ik sluit af met een vraag; Wanneer is college tevreden? Welk doel of doelen moeten zijn bereikt?

Deze bijdrage is van Gert Drenth. Zijn bijdrage en de reactie hierop zijn hier terug te zien en te horen.

« Terug